Põhiline Muu Belmonti aruande ajalugu

Belmonti aruande ajalugu

Hea otsustusvõime tuleneb kogemustest ja kogemus halbast hinnangust.

- Aforism

Institutsionaalse läbivaatamise nõukogu (IRB) on inimobjektidega tehtavate uuringute kontrollimise ja tasakaalustamise süsteem. See põhines Belmonti aruande kolmel juhtpõhimõttel: 1) inimeste austamine, 2) heatahtlikkus ja 3) õiglus. Kuigi ülevaatekomisjonid on nüüdisaegse uurimisprotsessi regulaarne osa, töötati Belmonti aruanne - ja selle loodud eetiline järelevalve - välja alles eelmisel sajandil.

Teadlased on sajandeid kogunud andmeid inimeste kohta ühel või teisel kujul (nt avalikud vaatlused, meditsiinilised katsed jne). Üksikisikud on maadelnud eetiliste otsuste tegemise rakendamise ja selle koha uurimisel ning igapäevase käitumisega. IRB moodustamiseni viinud jõupingutusi katalüüsisid osaliselt ülipopulaarsed juhtumid, mis dokumenteerisid teadlaste võimu kuritarvitamist.

Üks tuntud näide pärineb aastast 1945. Teise maailmasõja ajal panid natsiteadlased juutide vastu toime suuri kuritegusid, sealhulgas eksperimente, mis ei näidanud mingit tähelepanu inimõigustele ega elule. Pärast sõja lõppu teadlased olid mõisteti Saksamaal Nürnbergis kohtuprotsessil süüdi. Kohtuprotsesside käigus arutatud kuriteod šokeerisid teadusringkondi. Need katsed panid aluse toote loomisele Nürnbergi koodeks , mis oli üks esimesi tänapäevaseid dokumente, mis käsitles inimobjektide eetilisi uuringuid.

Nürnbergi koodeksis on eetiliste uuringute läbiviimiseks välja toodud kümme punkti, sealhulgas nõue vabatahtlik nõusolek, teadlaste kvalifikatsioon, riskid ja kasu ning osaleja õigus lõpetada. Nürnbergi koodeksist sai paljude teiste oluliste uurimisseadustike, sealhulgas Euroopa teadusministeeriumi ehituskivi Helsingi deklaratsioon (1964) , mis käsitleb konkreetselt meditsiinilisi uuringuid.

 1. Inimese vabatahtlik nõusolek on hädavajalik.
  See tähendab, et asjaosalisel peaks olema õigusvõime nõusoleku andmiseks; peaks olema paigutatud nii, et oleks võimalik kasutada vaba valikuõigust, ilma et see mõjutaks jõudu, pettusi, pettusi, sundi, ülekoormamist või muud varjatud vormi sundimist või sundimist; ning tal peaksid olema piisavad teadmised ja arusaamine kaasatud teema elementidest, et ta saaks teha mõistva ja valgustatud otsuse. Viimane element nõuab, et enne katseobjekti jaatava otsuse aktsepteerimist tuleks talle teatada katse olemus, kestus ja eesmärk; meetod ja viis, kuidas see läbi viia; kõik põhjendatult eeldatavad ebamugavused ja ohud; ja mõjud tema tervisele või isikule, mis võib tuleneda tema eksperimentis osalemisest. Kohustus ja vastutus nõusoleku kvaliteedi väljaselgitamise eest lasub igal inimesel, kes katse algatab, juhib või sellega tegeleb. See on isiklik kohustus ja vastutus, mida ei tohi karistamatult teisele delegeerida.
 2. Katse peaks olema selline, et see annaks ühiskonna hüvanguks viljakaid tulemusi, mida ei oleks võimalik teiste meetodite või uurimismeetoditega ravida, ning see ei peaks olema juhuslik ega ebavajalik.
 3. Katse peaks olema kavandatud ja põhinema loomkatsete tulemustel ning teadmistel haiguse või muu uuritava probleemi loodusloost, et eeldatavad tulemused õigustaksid katse läbiviimist.
 4. Katse tuleks läbi viia nii, et välditaks tarbetuid füüsilisi ja vaimseid kannatusi ja vigastusi.
 5. Katseid ei tohiks teha, kui on a priori põhjust arvata, et saab surma või invaliidistavaid vigastusi; välja arvatud ehk nendes katsetes, kus katsearstid toimivad ka katsealustena.
 6. Võetava riski aste ei tohiks kunagi ületada seda, mille määrab eksperimendiga lahendatava probleemi humanitaarne tähtsus.
 7. Tuleks teha korralikud ettevalmistused ja tagada piisavad vahendid, et kaitsta katsealust isegi kaugete vigastuste, puude või surma võimaluste eest.
 8. Katse käigus peaks inimesel olema vabadus katse lõpetada, kui ta on jõudnud füüsilisse või vaimsesse seisundisse, kus katse jätkamine tundub talle võimatu.
 9. Katse peaksid läbi viima ainult teaduslikult kvalifitseeritud isikud. Katse läbiviijate või katse läbiviijate kõigi katseastmete puhul peaks olema nõutav kõrgeim oskus ja hoolsus.
 10. Katse käigus peab vastutav teadlane olema valmis katse igal etapil katkestama, kui tal on tõenäoline põhjus uskuda temalt nõutava hea usu, kõrgema oskuse ja hoolika hinnangu andmisel, et jätkamine katse tulemuseks on tõenäoliselt katsealune vigastus, puue või surm.

Teine Belmonti raporti väljatöötamist soodustav tegur oli Rahvatervise talituse (PHS) Tuskegee uuring . 1972. aastal kajastas Associated Press Tuskegee uuringut, kus süüfilisega mustanahalised mehed lubasid teadlastel ravida söögikordade, meditsiiniliste eksamite ja matmiskindlustuse eest. Uuringu kogu ulatust osalejatele siiski ei avaldatud: teadlased uurisid seda tegelikult käigus ravimata süüfilis kehas, osalejatele keelati teave ja juurdepääs süüfilise ravimile penitsilliinile. Uuringu lõpetamiseks algatati PHS-i vastu hagiavaldus. Uuring näitas praeguste inimobjektide kaitsepoliitika silmatorkavat viga; need ei olnud piisavad, et kaitsta oma osalejaid kahju eest. Vastuseks kirjutas president Nixon alla Riiklik teadusseadus (1974) seadusega, millega loodi biomeditsiiniliste ja käitumuslike uuringute inimobjektide kaitse riiklik komisjon (viidatud ka lihtsalt riiklikule komisjonile). Ta esitas riiklikule komisjonile siseriiklike teadusuuringute juhtimiseks uurimiseetika koodeksi kehtestamise ülesande. Rahvuskomitee vabastas Belmonti aruanne 1979. aastal , mis määratleb eetilised põhiprintsiibid, mis on inimese biomeditsiiniliste ja käitumuslike uuringute aluseks.

Kuigi Belmonti aruanne on Ameerika Ühendriikides enim viidatud artikkel inimeste uurimise kaitsmiseks, on oluline meeles pidada sündmusi, mis aitasid kaasa selle loomisele. Isegi kui tänapäeva teadlastele on kättesaadav praegune teaduseetika kirjanduse arvukus, võib inimobjektide kaitse ühendamine uurimiseesmärkidega väljakutse pakkuda. Läbivaatamiskomisjonide, näiteks IRB eesmärk on toetada teadlasi võimalike osalejatele võimalike kahjude väljaselgitamisel ning uuringu riskide ja eeliste hindamisel. IRB propageerib teadusuuringute eetilist läbiviimist ning püüab edendada institutsioonide, uurijate ja teadustöötajate vahelist koostööd.


Viited

Nürnbergi uuringud: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/Nuremberg_trials.html

Nürnbergi kood: Shuster, E. (1997). Viiskümmend aastat hiljem: Nürnbergi koodeksi olulisus. New England Journal of Medicine, 337, 1436-1440. Välja otsitud andmebaasist: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/nejm199711133372006

Helsingi deklaratsioon: https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/

Tuskegee ajaskaala: https://www.cdc.gov/tuskegee/timeline.htm

USPHS-i süüfilise uuringu kohta: https://www.tuskegee.edu/about-us/centers-of-excellence/bioethics-center/about-the-usphs-syphilis-study

Riiklik teadusseadus: https://www.imarcresearch.com/blog/the-national-research-act-1974

Riiklik komitee: https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html

Huvitavad Artiklid

Toimetaja Valik

Kas me suudame ette kujutada uut Internetti?
Kas me suudame ette kujutada uut Internetti?
Rüütli esimese muutmise instituut korraldas nädalase sümpoosioni, et uurida võimalusi, kuidas vähendada tehnoloogiahiiglaste domineerimist ja leida uusi alternatiive veebi kogumiseks.
Ruslan Sokolovski juhtum
Ruslan Sokolovski juhtum
Columbia ülemaailmne sõnavabadus püüab edendada rahvusvaheliste ja riiklike normide ja institutsioonide mõistmist, mis kõige paremini kaitsevad teabe ja väljenduse vaba liikumist omavahel seotud globaalses kogukonnas, kus on peamised ühised väljakutsed. Missiooni saavutamiseks võtab globaalne väljendusvabadus ette ja tellib uurimis- ja poliitikaprojekte, korraldab üritusi ja konverentse ning osaleb 21. sajandil toimuvates sõnavabaduse ja teabevabaduse kaitse üle peetavates ülemaailmsetes aruteludes ning panustab nendesse.
Alessandra Giannini
Alessandra Giannini
Georg Friedrich Haas
Georg Friedrich Haas
Georg Friedrich Haas liitus Columbia ülikooli kompositsiooniteaduskonnaga täiskohaga ametis professorina 2013. aasta septembris. See ametissenimetamine lubab säilitada ja tugevdada meie kompositsiooniprogrammi mainet kui üht Ameerika Ühendriikide tugevaimat, progressiivsemat ja rahvusvahelist sellist programmi. on tõusnud oma ühe suurema Euroopa heliloojana
Columbia ülikool alustab Shawni 'JAY-Z' Carteri loengusarja
Columbia ülikool alustab Shawni 'JAY-Z' Carteri loengusarja
Sari sai alguse legendaarse kunstniku ja ajakirjandusprofessori Jelani Cobbi laiaulatusliku vestlusega.
Kriteeriumikanal pühendab voogesituse jaoks programmi filmidele, mille režissöör on Bette Gordon
Kriteeriumikanal pühendab voogesituse jaoks programmi filmidele, mille režissöör on Bette Gordon
Criterioni kanali voogesituse eriprogramm toob 17. juunil esile Gordoni mõjuka rolli sõltumatu kinokogukonnas.
Sarawaki aruande ja Malaysia Insideri juhtum
Sarawaki aruande ja Malaysia Insideri juhtum
Columbia ülemaailmne sõnavabadus püüab edendada rahvusvaheliste ja riiklike normide ja institutsioonide mõistmist, mis kõige paremini kaitsevad teabe ja väljenduse vaba liikumist omavahel seotud globaalses kogukonnas, kus on peamised ühised väljakutsed. Missiooni saavutamiseks võtab globaalne väljendusvabadus ette ja tellib uurimis- ja poliitikaprojekte, korraldab üritusi ja konverentse ning osaleb 21. sajandil toimuvates sõnavabaduse ja teabevabaduse kaitse üle peetavates ülemaailmsetes aruteludes ning panustab nendesse.